Robotické vysavače RobZone Roomy Gold a Roomy Silver Dog

Prodej robotických vysavačů a příslušenství RobZone
Košík
0 Položky
Celkem: 0 K?

0 Zboží
0 K?
Robotické vysava?e

1. Garance nejnižší ceny

Za svými cenami si stojíme!

Na veškeré naše produkty Vám nabízíme garanci nejnižší ceny, díky které máte záruku, že produkt získáte za nejnižší cenu na trhu. Snažíme se mapovat ceny konkurence, tak aby naše standardní cena byla nejnižší, ale samoz?ejm? nem?žeme mít stále p?ehled o všech prodejcích.

V p?ípad?, že najdete n?kde produkt ješt? levn?ji, nabídneme vám ho za tuto nižší cenu.


2. Garance záru?ního a pozáru?ního servisu

Garantujeme 100% záru?ní a pozáru?ní servis s týmem profesionálních proškolených technik?, kte?í mají dlouhodobé zkušenosti se servisováním robotických vysava??.


3. Garance p?vodu zboží

Garantujeme legální p?vod výrobk?. Jedná se o nové zboží dovážené p?ímo od výrobce.


4. Garance 100% kvality

Zboží p?ed odesláním k zákazníkovi prochází n?kolikastup?ovou výstupní kontrolou, v?etn? zát?žových test?.


5. Garance dodání zboží

Garantujeme dodání zboží do 24 hodin. Výhodou oproti jiným e-shop?m je možnost osobního odb?ru zboží, ?i jeho p?edvedení na naší pobo?ce v Praze 4.


6. Vyhn?te se problém?m se záru?ním a pozáru?ním servisem. Nakupujte u nás, jediného p?ímého distributora v ?R.

Upozor?ujeme všechny zákazníky na výskyt nepoctivých prodejc? našich produkt?. Tito prodejci nabízejí pokoutn? dovezené nekvalitní repliky našich produkt? a p?i komunikaci se omezují pouze na e-mailový ?i telefonický kontakt. Zárove? vzniká ne?ešitelný problém s p?ípadným uplatn?ním záruky.
Dob?e si rozmyslete, kde nakupujete!D?kujeme za Vaši p?íze?
Old?ich Zelený
jednatel