Robotické vysavače RobZone Roomy Gold a Roomy Silver Dog

Prodej robotických vysavačů a příslušenství RobZone
Košík
0 Položky
Celkem: 0 K?

0 Zboží
0 K?
Robotické vysava?e

Prodej nových originálních robotických vysava?? zn. RobZone

Prodej p?edvád?cích model? originálních robotických vysava?? zn. RobZone

Prodej p?íslušenství k robotickým vysava??m

 • Roomy Gold, Roomy Standard, Roomy Silver Dog, Robee Emotion
 • Bralko Galaxy RED, Bralko Galaxy SILVER
 • Carneo Smart Cleaner 400
 • FunBeat KS 290 RED, FunBeat KS 290 GOLD, FunBeat KS 300 RED, FunBeat KS 300 GOLD, Fun Beat VacuSmart 600
 • Hyundai VC 130
 • Hütermann SmartCleaner 700 GOLD, Hütermann SmartCleaner 700 RED
 • Nakami 6in1
 • Rowis Expert 4500
 • Shenzen Silver Star M-788, Shenzen Silver Star T – 290
 • Veluce Onio

 

Záru?ní a pozáru?ní servis

Prohlídka robotického vysava?e v ZÁRU?NÍ LH?T? obsahuje:

 • Rozmontování stroje
 • Vy?išt?ní stroje
 • Kontrola stroje
 • Otestování stroje
 • Protokol o provedené prohlídce.

Garan?ní prohlídka: 228,- K? v?. DPH

Jedná se o prohlídku v záru?ní lh?t?, aniž by robotický vysava? vykazoval jakoukoliv chybu ?i nefunk?nost a je vykonána na základ? požadavku zákazníka.

 

Prohlídka robotického vysava?e PO ZÁRU?NÍ LH?T? obsahuje:

 • Rozmontování stroje
 • Vy?išt?ní stroje
 • Kontrola stroje
 • Doporu?ení servisu k vým?n? opot?ebených díl? v?etn? stanovení celkové ceny za opravu
 • Otestování stroje
 • Protokol o provedené prohlídce a upozorn?ní servisního st?ediska pro zákazníka o stavu vysava?e.

 

LOKALIZACE ZÁVADY  JE ZCELA ZDARMA!